Reglement UNIZO KMO Laureaat 2016-2017

Voor de editie KMO Laureaat 2016-2017 geldt volgend reglement:

Artikel 1.

De wedstrijd 'KMO Laureaat' wordt tweejaarlijks ingericht door UNIZO vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.

Artikel 2.

De deelname is exclusief voorbehouden aan KMO's gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder KMO wordt verstaan 'een onderneming waar meer dan 5 personen en minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen € of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen € niet overschrijdt'. Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.

Artikel 3.

De provinciale én nationale KMO Laureaat wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties inzake innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, financieel beleid, energie & milieu, ondernemingszin, corporate governance, marketing & communicatie e.a.

Artikel 4.

Elke deelnemer die maximum vijf jaar actief is (in hoofdberoep), kan zich kandidaat stellen voor de provinciale én nationale verkiezing van de Beloftevolle KMO. Dit beloftevolle aspect van de onderneming komt sterk tot uiting in één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering (zie art 3). Daarnaast uit zich dit ook in uitgesproken groei-ambities van de ondernemer gedurende de komende drie jaar. Richtcijfers die hierbij als kapstok kunnen gebruikt worden, zijn: ambitie om te groeien in tewerkstelling van minstens 5 medewerkers in de komende 3 jaar en/of de ambitie om jaarlijks de omzet met minstens 15 à 20% te laten groeien. Men kan slechts voor één van de twee prijzen (KMO Laureaat of Beloftevolle KMO) kandidaat zijn: indien men minder dan 5 jaar actief is, is men bijgevolg automatisch en enkel kandidaat voor Beloftevolle KMO.

Artikel 5.

De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

Artikel 5.1.

De aanvraag tot deelname aan de KMO Laureaat en de Beloftevolle KMO gebeurt door verzending van het deelnameformulier en de bijlagen via de website www.kmolaureaat.be via de link 'Schrijf nu in'. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin de inschrijving wordt aanvaard.
Het deelnameformulier moet uiterlijk op 31 augustus 2016 om middernacht ingediend worden via de website.
De deelnemer kan bewijsstukken toevoegen aan het deelnameformulier. Uitsluitend bewijsstukken die via de website worden doorgestuurd, worden aanvaard.
Hij/zij garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt. UNIZO heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is.

Artikel 5.2.

Elke deelnemer kan zich bij het invullen van zijn/haar dossier laten begeleiden door EY. Deze ondersteuning wordt gratis aangeboden en moet aangevraagd worden wanneer de deelnemer zijn/haar deelname bevestigt. De deelname aan de wedstrijd is eveneens kosteloos. Indien men van deze begeleiding wenst gebruik te maken, vinkt de kandidaat dit in het deelnameformulier aan.

Artikel 5.3.

Op aanvraag moet de deelnemer de laatste drie neergelegde jaarrekeningen kunnen voorleggen. Indien de laatste jaarrekening nog niet officieel werd neergelegd, zal de deelnemer deze jaarrekening toevoegen bij het deelnameformulier. Kandidaten voor de wedstrijd 'Beloftevolle KMO' zijn hiervoor uitgezonderd indien zij nog geen drie afgesloten jaarrekeningen achter de rug hebben.

Artikel 6.

De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. De jurering telt voor 75% van de score. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

Artikel 6.1.

Naast de jurering door de jury levert een stemming door het publiek de overige 25% van de score. Bij ex aequo is de score van het publiek doorslaggevend.

Artikel 6.2.

De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.

Artikel 7.

Verloop van de wedstrijd.

De wedstrijd verloopt in 8 verschillende fases:

 • Fase 1: Voordracht/Kandidatuurstelling (voor 15/08/2016)
 • Fase 2: Opstelling en indiening van het dossier (voor 31/08/2016)
 • Fase 3: Provinciale jurering en bekendmaking shortlist kandidaten (september 2016)
 • Fase 4: Publieksstemming voor de provinciale kandidaten geopend (15/09/2016)
 • Fase 5: Uitreiking van de provinciale Beloftevolle KMO's en KMO Laureaten 2016-2017 (oktober 2016)
 • Fase 6: Publieksstemming voor de nationale kandidaten geopend (28/10/2016)
 • Fase 7: Nationale jurering (9/11/2016)
 • Fase 8: Bekendmaking van de nationale Beloftevolle KMO en KMO Laureaat 2016-2017 (Donderdag 17/11/2016)

Artikel 8.

De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen...
Wie door de jury genomineerd wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële en andere nuttige gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd KMO Laureaat 2016-2017. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt.

Artikel 9.

De KMO Laureaat is dé KMO- award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling. De provinciale en nationale KMO Laureaten mogen gedurende twee jaar, of tot de volgende uitreiking, (afhankelijk van wat eerst komt), de titel 'provinciale/nationale KMO Laureaat' of 'provinciale/nationale Beloftevolle KMO' dragen, daarbij kan gedurende dezelfde periode ook het logo van de KMO Laureaat worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket aangeboden door UNIZO en haar partners KBC, Electrabel, EY en ADMB.

Eén hoofdprijs voor de Nationale KMO Laureaat:

 • Hermesbeeld
 • Het gebruiken en communiceren van de titel 'KMO Laureaat 2016-2017' tot aan de verkiezingen van de KMO Laureaat 2017-2018.
 • Professionele bedrijfsfilm
 • Meet & greet met Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering
 • Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige en 'ere-KMO Laureaten'
 • Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

...en een tweede categorie: de nationale Beloftevolle KMO:

 • Award met vermelding 'Beloftevolle KMO 2016-2017'
 • Het gebruiken en communiceren van de titel 'Beloftevolle KMO 2016-2017' tot aan de verkiezingen van de Beloftevolle KMO 2017-2018.
 • Professionele fotoreportage
 • Meet & greet met Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering
 • Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige en 'ere-KMO Laureaten'
 • Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

...maar alle provinciale KMO Laureaten en provinciale Beloftevolle KMO's winnen erbij:

 • Award met vermelding 'Provinciale KMO Laureaat of provinciale Beloftevolle KMO 2016-2017'
 • Professionele bedrijfsfilm of fotoreportage
 • Meet & greet met Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering
 • Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige en 'ere-KMO Laureaten'
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

Artikel 10.

Deze wedstrijd groeit voort uit de Hermesprijs en de Laureaat KMO Ondernemer 2006. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden door de deelnemende onderneming.

Artikel 11.

Wie deelneemt aan de KMO Laureaat 2016-2017 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

Bijkomende info:

Thomas Vandormael thomas.vandormael@unizo.be of Tel 02 212 25 64